Güncel Duyurular

Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi

2019/29 sayılı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Bilindiği üzere ülkemizde akıllı şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir bakış getirerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak ve belirlenen politikalarla uyumlu yatırımları önceliklendirerek
yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını güvence altına almak amacıyla ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran, ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup 2019/29 sayılı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi ile 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında tanımlanan eylemlerin,
görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesine ulusal ölçekte katkı sağlanması ve başta yerel
yönetimlerimiz olmak üzere tüm paydaşların kapasitesinin artırılması amacıyla “Akıllı Şehirler Kapasite
Geliştirme ve Rehberlik Projesi” Bakanlığımızca hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında akıllı şehirlere
yönelik rehberliği, eğitimi ve ülkemizin akıllı şehir standartlarını içerisinde barındıran 105 kitap ve
11000 sayfanın üzerinde içeriği ihtiva eden ve küresel ölçekteki en büyük bütüncül akıllı şehir seti olan
Akıllı Şehir Külliyatı Bakanlığımızca hazırlanmış ve www.akillisehirler.gov.tr/egitim sayfası üzerinde
hizmete sunulmuştur.
Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı işbirliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi
2021-2025, 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 20/08/2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımız, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025
kapsamında tanımlanmış eylemlerin hayata geçirilmesi noktasında ilgili ve sorumlu kuruluş olarak
önemli katkılar sunmaktadır.
Bu kapsamda Bakanlığımızın Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 dahilinde sorumlu olduğu
“Tedbir 6.2.5 Yerel yönetimlerin sunduğu Akıllı Şehir Hizmetlerinde Yapay Zekâ Uygulamaları Teknik
Kapasite Artırma Programının gerçekleştirilmesi” tedbiri kapsamında tanımlanmış olan “Akıllı Şehir
Külliyatında yer alan Yapay Zekâ Makine Öğrenmesi ve Nesnelerin İnterneti eğitim kitapları
belediyelere dağıtılacaktır.” eylem adımının hayata geçirilmesi ve Belediyelerimizin yapay zekaya
yönelik kapasitenin artırılması amacıyla, Bakanlığımızca hazırlanmış olan Akıllı Şehir Külliyatının
bünyesinde yer alan Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Eğitim Kitabı ve Nesnelerin
İnterneti Eğitim Kitabı Belediyelerimize yaygınlaştırılmaktadır.

Sohbeti Başlat
1
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Merhabalar
Nasıl Yardımcı Olabilirim ?