Alaca - Alaca’yı Düşünüyorum Projesi

Üniversitemiz ile Alaca Belediye Başkanlığı arasında gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin işbirliği protokolü Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz tarafından imzalandı. Söz konusu protokol ile sosyal-kültürel hayatın geliştirilmesi, hemşerilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve benzeri konularda Belediye ve Üniversite işbirliğini sağlayarak belediyenin sorumluluk alanına giren sektör ve alanlarda sorunları ortaya koyacak, veri toplayacak, çözüm üretecek araştırma projeleri üretmek, lisansüstü çalışmalar yapmak ve uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projelere Hitit Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan tüm öğretim elemanları, bir öğretim elemanının gözetimi altında olmak şartı ile Hitit Üniversitesinin tüm öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) başvurabilecektir. Ayrıca başka bir kamu kurumunda, sivil toplum kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışanlar da Alaca Avni Çelik MYO’nun tam zamanlı kadrosunda bulunan bir öğretim elemanı ile eş-yürütücü olmak şartıyla proje hazırlayabilecektir.

Proje yazacak kesimlerin bu çeşitliliği özellikle Alaca özelinde verimli işbirliği yollarının bulunması amacını taşımaktadır. Bu şekilde öğrencilere küçük bütçelerle de olsa destek olmak, onların hem çok erken dönemlerde Alaca’nın sorunları ile ilgilenmelerini sağlayacak hem de proje yazmaları konusunda tecrübe edinmelerine neden olacaktır.  Projeler; Alaca ile ilgili olmak şartıyla, akademik araştırma projeleri ve doktora tezleri gibi geniş çaplı olabileceği gibi; yüksek lisans tezi gibi orta ölçekte ya da tezsiz yüksek lisans projeleri, bitirme ve seminer ödevleri gibi altı aylık bir zaman dilimini kapsayan daha küçük çapta da olabilecektir.

Bu projeler aracılığıyla Alaca ile ilgili akademik araştırmaların yaptırılması, Üniversite ile Alaca arasında daha sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve Alaca’nın sorunlarına yönelik bilimsel bakış açısının yerleşmesi düşünülmektedir.

Sohbeti Başlat
1
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Merhabalar
Nasıl Yardımcı Olabilirim ?