Güncel Duyurular

Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn

İRAP hakkında bilgilendirme!

İRAP; TOPLUMUN AFET BİLİNCİNİN ARTIRILARAK AFET RİSK YÖNETİMİNİ GÜÇLENDİRİP ŞEHRİMİZİ AFET RİSKLERİNE VE OLASI ETKİLERİNE KARŞI GÜVENLİ HALE GETİRMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ ÇOK KAPSAMLI BİR EYLEM PLANIDIR.

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 52. Maddesinde; “Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak” ile 23/07/2019 tarih ve 30840 sayılı 11. Kalkınma Planı’nda, afet risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesinin amaçlandığı ifade edilmekte, afet yönetimi hedefleri arasında il düzeyinde afet risk azaltma planlarının hazırlanması” ve 2020/2 Nolu “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Genelgesi”ne istinaden hazırlanan İRAP kapsamında belediyemizin sorumluluğunda olan bazı konuları halkımız ile paylaşıyoruz.

TAŞKIN-SEL KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARIMIZ

Köylerde dere yataklarına moloz, hafriyat, çöp vb. Atılmamasına yönelik denetim çalışmaları

Şehir sellenmeleri ve taşkınlarda akıntıyı azaltmak ve yeraltı suyu geçirgenliğini artırmak için kaldırımlarda su geçirgenliğine sahip yüzey kaplama/döşeme malzemesi kullanımının sağlanması

Dere yataklarının imar durumlarının kontrol edilmesi (kapalı/kuru derelerin durumları riskli alanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi, yaklaşma mesafelerine uyulması)

Mekansal planlar hazırlanırken taşkın yönetim planı ve kuraklık yönetim planı gibi havza bazlı planların dikkate alınması

Taşkın tehlike haritalarında belirlenen taşkın alanlarının imar planlarına işlenmesi/revize edilmesi

Taşkın alanlarında bulunan binalara ait su basman kotunun, aşırı yağışlarda meydana gelebilecek yüzeysel akış ve göllenmeler dikkate alınarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar (bodrum katta yapılaşma izni verilmemesi)

İl genelinde yapı stoku ile ilgili veri alt yapısının tamamlanması

Yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon hatlarının bakım-onarım ve temizlik işlemleri

Eylem: Taşkın riski bulunan alanlardaki belediyelerin hoparlör sistemleri ile taşkına yönelik duyuru, ilanlar, bilgilendirme yapılması

Su faturalarında afet farkındalığına yönelik bilgilendirmeler yapılması

DEPREM KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARIMIZ

İl geneli için ortak bir CBS veri tabanının oluşturulması

Yeni yapılacak olan Kamu binaları ve kritik tesislerin yer seçiminde deprem risklerini dikkate almak

KÜTLE HAREKETLERİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARIMIZ

Kazı güvenliği ve alınacak önlemlere ait genelge esaslarına uyulmasına ilişkin denetimler yapılacaktır

İKLİMSEL/ METEOROLOJİK KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARIMIZ

İklim değişikliğine uyum kapsamında yapı bazında kullanılacak dayanıklı malzeme ve yapı tipi belirlenmesi. Şiddetli rüzgârdan etkilenebilecek ağaçlar, bina kaplamaları, bayrak/aydınlatma direkleri, antenler, trafik lambaları ve reklam panoları vb. malzemelerin belirlenerek sağlamlaştırılması.

Sohbeti Başlat
1
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Merhabalar
Nasıl Yardımcı Olabilirim ?