Güncel Duyurular

Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn

Maraşlı Kır Düğün Alanı ihaleye ilanı

T.C. ALACA  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait, İlçemiz Yıldızhan Mahallesi Maraşlı mevkiinde 316 ada 8 parselde 3298.11m2 alanlı Kır Düğün Alanı müştemilatı ile birlikte kiraya verilmek üzere 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile  kiraya verilecektir.

2-İhale; 17.08.2020. günü saat: 14.30’da Belediye Encümeni toplantı odasında yapılacaktır.

3-İhale Belediye Encümenince 45. madde gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

4-Muhammen bedeli; 12.000,00  TL. olup, %3  geçici teminat bedel: 360,00 TL’dir.  (KDV fiyata dahildir.)

5-İhaleye gireceklerin;

1)  Geçici teminat mektubu veya idareye yatırılan geçici teminat makbuzu

2)  Gerçek kişiler için imza beyanı ve  kimlik fotokopisi

3) Tüzel kişiler için imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi

4) İstekli adına vekaleten katılıyorsa istekli adına teklifte bulunacakların vekaletleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri.

6) İhale doküman bedeli 250 Tl olup,ihaleye gireceklerin doküman bedelini yatırmak zorundadır

7-İhale ile ilgili bilgiler Yazı  İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Sohbeti Başlat
1
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Merhabalar
Nasıl Yardımcı Olabilirim ?