Kategoriler
Belediye Meclisi

OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Kategoriler
Belediye Meclisi

ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

Kategoriler
Belediye Meclisi

Kasım Ayı Meclis Kararları

Kategoriler
Belediye Meclisi

MECLİS KARARLARI: İMAR TADİLATLARI

Kategoriler
Belediye Meclisi

13.06.2019 tarih ve 28 karar numaralı imar tadilatlarına yönelik meclis kararları

Kategoriler
Belediye Meclisi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROJE KARARI

Konu:Ortak Proje

Karar ta:01.02.2018

Kararno:8

 

Başkan:Gündemin ikinci maddesi Hitit Üniversitesi ile ortak proje yapılmasıdır. İlçemizde Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda ortaya çıkabilecek problemlerin bilimsel yaklaşımlarla çözümü, Sosyal- Kültürel hayatın geliştirilmesi, hemşerilerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve benzeri amaçlarla Belediyemiz ile Hitit Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği yapılmasını teklif ediyor ve  teklifi oya sunuyorum.

 

Yapılan işaretli oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden, “ALACA’YI DÜŞÜNÜYORUM” isimli çalışma başlatılması için, Belediyemiz ile Hitit Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği yapılması, Belediyemizin sorumluluk alanlarına giren sektör ve konularda Araştırma Projeleri,Doktora ve Yüksek lisans Tezleri,Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri, Bitirme ve Seminer ödevlerinin projelendirilmesi kapsamında yürütülecek bilimsel işbirliğine dönük çalışmalar gerçekleştirilebilmesi için işbirliği çerçeve protokolü yapılması, protokol kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, bununla ilgili her türlü iş ve işlemler için evrakları imzalamaya, Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisçe OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

Başkan:Görüşülecek başka bir husus bulunmadığını, bir sonraki  Mart ayı meclis toplantısının 01.03.2018 günü saat 16.00  da yapılacağını belirterek toplantıya son vermiştir.

 

 

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                         Ramazan GÜZEL                                  Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                               Katip                                                  Katip