Kategoriler
Belediye Meclisi

BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS KOMİSYONLARI

Kategoriler
Belediye Meclisi

Mimari Estetik Komisyonu

Konu:Mimari Estetik Komisyonu

Karar ta:14.07.2016

Karar no:21

 

 

 

Başkan: Sayın Meclis üyeleri; Alaca Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı kanun kapsamı dışında kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek; bu bağlamda Alaca Belediye sınırları içerisinde yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin, katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlere dönük bina cepheleri ile örnek kent mekânları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için görüş bildirmek üzere oluşturulan Mimari Estetik Komisyonunun oluşturulması ve çalışma kurallarını belirlenmesi gerektiğinden,

3194 sayılı yasanın 1, 21 ve 40 ncı maddeleri  ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi esaslarına dayanılarak hazırlanan  ALACA BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ’nin kabulünü oylarınıza sunuyorumTeklif oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Başkan:Gündemde  görüşülecek başka madde bulunmadığından bir sonraki  Eylül ayı meclis toplantısının 08.09.2016 günü saat 16.00  da yapılması belirlenerek toplantı sona erdirildi.

 

 

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                           Cemil ERBAŞ                                             Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                            Katip                                                             Katip