Belediye Meclisi

Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Karar ta:06.04.2017

Karar no:14

Konu: Tarıma Dayalı İhtisas Organize   Sanayi  Bölgesi

 

Başkan: Sayın meclis üyelerimiz. İlçemiz sınırları içerisinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize   Sanayi  Bölgesi kurulması planlanmaktadır.

 

İlçemiz sınırları içerisinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi  içerisinde Alaca Belediyesi olarak;

  • Kurulacak Bölgede Alaca Belediyesi olarak ortaklık veya girişimcilik ile her türlü resmi talep, izin ve taahhüt işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi,
  • Kurulacak Bölgede Alaca Belediyesi olarak ortaklık payı belirlenen kısımda tarafımıza düşen arazi edinimi, mera ot geliri ve buna benzer ödemelerde alınacak veya işletim hakkı oranında ödeme yapmak,
  • Alan içerisinde Belediyeye alan tahsisi için talepte bulunabilmek, işletme kurmak veya ortak işletme açabilmek,
  • OSB alanında belediye iş makineleri ile altyapı için yardım etmek, alan düzeltmek için katkı sağlamak,
  • Belediye olarak anılan alanda her türlü devlet, özel sektör katkısı, Ajans Katkısı veya Muafiyet konusunda girişimlerde bulunmak, dosya hazırlamak proje yapmak/ yaptırmak üzere talepte bulunmak veya hizmet alımı karşılığında yaptırmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini teklif ediyor ve oylarınıza sunuyorum. Teklif meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                    Cemil ERBAŞ                                 Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                    Katip                                                  Katip

 

Konu: Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Karar Ta:04.05.2017

Karar no:21

 

 

 

Başkan:Sayın meclis üyeleri ilçemizde kurulması planlanan TDİOSB ‘ ne müteşebbis heyeti olarak ortaklık payımızın belirlenmesini görüşlerinize sunuyorum.

 

Yapılan müzakereler sonucunda;Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama yönetmeliği gereğince; hayvancılık ve buna buna dayalı sanayinin desteklenmesi,

geliştirilmesi amacı ile İlçemizde kurulması  planlanan (TDİOSB )Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi müteşebbis heyeti içerisinde %33 (yüzde otuzüç) oranında hissedar olunması meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Muhammet Esat EYVAZ               Secaattin ARKLAN                        Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                           Katip                                                  Katip

 

 

Muhammet Esat EYVAZ               Secaattin ARKLAN                        Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                           Katip                                                  Katip

 

 

Konu:TDİOSB

Karar ta:01.06.2017

Karar no:25

Başkan:Gündemin ikinci maddesi TDİOSB’de İçme ve kullanma suyu ile oluşacak atık suyun ve diğer atıkların bertaraf edilmesi ve ayrıca bölgede enerji ihtiyacı için kurulacak trafo ve tesis masraflarının Belediyemizce karşılanması hususunu görüşmeye açıyorum.

ilçemizde kurulması planlanan ve müteşebbis heyeti olarak ortak  bulunduğumuz  Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde İçme ve kullanma suyu ile TDİOSB’de oluşacak atık suyun ve diğer atıkların bertaraf edilmesi ve ayrıca bölgede enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak trafo ve tesis masraflarının Belediye Başkanlığımızca karşılanması hususu meclisimizce görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda;Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama yönetmeliği gereğince; İlçemizde hayvancılık ve buna dayalı sanayinin desteklenmesi,ekonomik ve ticaretin geliştirilmesi amacı ile İlçemizde kurulması  planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesinde İçme ve kullanma suyu ile TDİOSB’de oluşacak atık suyun ve diğer atıkların bertarafının Belediye Başkanlığımızca karşılanması,

Yine bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak trafo ve tesis masraflarının Belediye Başkanlığımızca karşılanması meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Başkan,gündem maddelerinin tamamlandığını ve Temmuz ayı meclis toplantısının 06.07.2017 günü saat 16.00  da yapılacağını belirterek  toplantıya son vermiştir.

 

Muhammet Esat EYVAZ                           Cemil ERBAŞ                                 Dursun KAYA

Meclis Başkanı                                                       Katip                                                  Katip

 

 

Sohbeti Başlat
1
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Merhabalar
Nasıl Yardımcı Olabilirim ?